รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 มีนาคม 2561รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 23 มกราคม 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคม 2559รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคม 2559
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น